Life Coaching

Silna wiara w ludzki potencjał pozwala nam wspierać klienta, gdy tego potrzebuje. Każdy ma w sobie zasoby by osiągnąć to czego pragnie. Do tego procesu angażujemy wszystkie swoje umiejętności, by klient dokonał zmiany i osiągnął cel.

Coaching to proces, w którym klient (Coachee) pracuje przy wsparciu Coacha. Coach angażuje wszystkie znane sposoby, techniki i ćwiczenia by założenia stały się w wykonalne.

W procesie, który rekomendujemy –  w trakcie trwającej 1,5 godziny sesji, Coach zadaje pytania, które maja na celu pogłębienie tematu, pokazanie różnych perspektyw czy zmianę przekonań. Dodatkowo mogą zostać wdrożone ćwiczenia papierowe lub w przestrzeni oraz wskazane na początek badanie psychometryczne określające Styl Myślenia i Działania, pogłębiający wiedzę o sobie.

Podczas sesji ustalamy z klientem cel, dokonujemy remanentu rzeczywistości obecnej, ustalamy możliwe opcje i rozwiązania, dzielimy je na działania i kolejne kroki. Bywa, że ustalamy „pracę domową”, czyli praktykę lub ćwiczenie elementów wspierających zmiany.

Po co?

  • Aby dokonać zmiany w dotychczasowym życiu.
  • Aby marzenia zamienić na cele i je spełnić.
  • Aby poznać siebie lepiej.
  • Aby wydajniej pracować.
  • By odkryć własny potencjał.
  • By pozbyć się ograniczających przekonań.
  • By wzmocnić pewność siebie.

 

Jeśli w trakcie procesu dopadają zwątpienie, brak wiary w kolejne kroki lub blokady, to dobrze, ponieważ są to naturalne elementy procesu – do tych i pozostałych trudności wsparciem jest Coach.