Relacje z pacjentem2

Jesteśmy firma, która na co dzień pracuje ze środowiskiem medycznym i znamy Państwa problemy od wewnątrz. Pracujemy metodą warsztatową co oznacza, że uczestnicy szkolenia mają wpływ na przebieg szkolenia i poruszane w nim kwestie. 

Geneza zawodu lekarza opiera się na dialogu z drugim człowiekiem. Opieramy się na wiedzy, że podstawowe umiejętności komunikacji interpersonalnej pozwalają na szybsza diagnozę i lepsze efekty terapeutyczne.

Trening komunikacji w medycynie jest oparty na Państwa codziennym doświadczeniu. Dokładamy wszelkich starań, aby grupy szkoleniowe były tworzone dla lekarzy o takiej samej lub podobnej specjalizacji. Codzienna praktyka różnicuje problemy u lekarza  POZ czy też w gabinecie stomatologicznym.

Podczas zajęć zostaną poruszane obszary:

  • relacja z pacjentem oparta na współpracy
  • tworzenie modelu wizyty
  • rozwiązywanie konfliktów
  • blokady w komunikacji
  • aktywne słuchanie

 

Żyjąc w dobie Dr Google, pacjenci często przychodzą do gabinetu z autodiagnozą. Nigdy wcześniej lekarze nie musieli przekonywać co do zasadności swoich decyzji, w kontrze do przeczytanych przez pacjenta wiadomości – tak jak ma to miejsce dzisiaj. Brak autorytetu w oczach pacjenta, to jednocześnie brak zaufania –  zatem stoimy przed poważnym problemem skuteczności leczenia jakie podejmujemy, a dodatkowo przerzuceniem przez pacjenta odpowiedzialności na ręce lekarza. Jak zatem zbudować most z osobą, która przychodzi do nas w potrzebie?