Team Coaching

Dobrze funkcjonujący zespół to gwarancja wzrostu w organizacjach. Zależy nam na budowaniu środowiska współdziałania w nowych zespołach oraz wsparciu tych, przed którymi stawiane są nowe cele i zadania.

Team coaching, czy po prostu coaching zespołowy opiera się na tym, że zespół jako  jeden organizm podlega procesom bardziej złożonym niż jeden pracownik. Koniecznością jest zatem by podczas spotkań obecny był cały zespół wraz z jego menedżerem oraz cykliczność spotkań. To nie jest klasyczne szkolenie, to forma pracy gdzie wszyscy obecni na Sali sa zaangażowani dzięki czemu efekty są znacznie większe i długotrwałe.

Kiedy warto zastosować coaching zespołowy?

  • gdy pojawia się konflikt wewnętrzny
  • gdy ważny jest rozwój zespołu, wzrost skuteczności
  • gdy zespół otrzymał/ma w perspektywie nowe zadania

 

Dzięki zastosowaniu tej metody budowy współpracy w zespole możemy osiągnąć następujące cele:

  • poprawa jakości pracy zespołu poprzez wzmocnienie relacji pomiędzy członkami
  • wypracowanie unikalnych rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji, w której znajduje się zespół
  • tworzenie nowych, niestandardowych rozwiązań napotkanych problemów,
  • rozwiązanie konfliktów pomiędzy członkami
  • doskonalenie kompetencji poszczególnych osób

 

Pracujemy w zespole dwóch wysoce wyspecjalizowanych coachów  mamy pełną uwagę i skupienie na wszystkich uczestników, których wspieramy  w tworzeniu bardziej spójnych, kreatywnych i wydajnych zespołów przy jednoczesnym wydobywaniu potencjału każdej osoby.