Współpraca w zespole

Jak powszechnie wiadomo, dobra współpraca między ludźmi pozwala realizować to co wydaje się niemożliwe. W zespole projektowym, produkcyjnym i każdym innym przynosi najlepszy efekt, gdy wsparta jest wiedzą i narzędziami.

Jeśli Twój zespół ma pracować efektywnie wyposaż siebie i jego członków w możliwie jak najlepsze i co ważne, łatwe do zastosowania narzędzia. Zapewnij poznanie różnych perspektyw, które wspólnie zbudują współpracę.

Warsztat współpracy w zespole oparty jest na indywidualnych, wykonanych przez każdego uczestnika raportach FRIS®. Dzięki temu, w ogólnym obrazie stworzymy raport zespołowy. Odkryjemy mocne i słabe strony zespołu jako całości. Uwypuklimy miejsca konieczne do wsparcia, silne ogniwa podejmujące szybkie decyzje, osoby skuteczne w sytuacji kryzysowej, zaangażowanych współpracowników czy strategicznie myślących analityków.  Na tej podstawie przećwiczymy również efektywną komunikację i opracujemy wspólnie sposoby działania.

Warsztat wpłynie skuteczne na:

  • budowanie zaangażowania w zespole
  • świadome wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu
  • dywersyfikacje systemu motywowania pracowników
  • wsparcie komunikacji wewnętrznej