Utrzymanie klienta

Opierając się na badaniach konsumenckich Kantar Retail, mówiących o tym że 71% kupujących nie uznaje programów lojalnościowych jako zapewnienie wierności, można byłoby pożegnać się z wiarą w stałych klientów… Stawiamy jednak wyzwanie badaniom, ponieważ dotykając rzeczywistości widzimy, że to stali klienci generują stały zysk firmie.

Obecnie konsumenci są mobilni, nieustannie oceniają i weryfikują swoje decyzje zakupowe. Coraz częściej będą też wybierać marki, które mają dla nich największe znaczenie i gotowi są za nie zapłacić. Dziś „żywy organizm biznesowy” to taki, któremu udaje się osiągnąć poziom znaczenia, uzyska przewagę cenową i będzie zachęcać do kolejnych zakupów. To jest nowym sposobem budowania celu lojalności, możliwym do osiągnięcia w nowy sposób.

W trakcie warsztatu analizie poddane zostaną mechanizmy budowania i utrzymania relacji, a także pogłębianie umiejętności słuchania, budowania i analizy potrzeb. Jednocześnie ważne będą inne narzędzia wspomagające utrzymanie klienta. Szkolenie ma za zadanie analizę i trening strategii utrzymania klienta. Pracujemy na realnych przykładach, ważnych dla uczestników.

Sprawdź co jeszcze możesz zrobić by zadbać o utrzymanie klienta. Jakie wymagania stawiać sobie i personelowi, by utrzymywać i zyskiwać nowych lojalnych klientów.